Hlavní strana      ::       ::      Studijní obory
     ::      Výukové materiály      ::      Zadané DP a BP
                                                                     Publikační činnostGranty, zahraniční návštěvy a výjezdy; Pracovní skupina
  Studijní obory
 
Přehled bakalářských oborů garantovaných katedrou:

Studijní program: Systémové inženýrství a informatika
Studijní obor: Ekonomická informatika

Základní charakteristika studijního oboru:

Cílem oboru je vychovat informatiky s rozšířenými znalostmi a především dovednostmi v oblasti ekonomiky, kteří se mohou okamžitě uplatnit ve sféře ekonomických aplikací (ekonomické úseky státní správy a samosprávy, podnikový sektor, centrální řídící instituce, podnikové a řídící útvary, výpočetní střediska, výzkumné ústavy, soukromé firmy apod.). Absolvent má rozvinuté abstraktní myšlení nezbytné k formulaci a řešení konkrétních problémů spojených s využitím výpočetní techniky v ekonomickém sektoru. Po ukončení studia je schopen pokračovat i v navazujícím magisterském studiu na různých vysokých školách nebo se uplatní v praxi ve sféře ekonomické, finanční či informatické.

Bakalářský studijní obor Ekonomická informatika zajišťuje studentům v povinné části studia znalosti všeobecného ekonomického, matematicko - statistického a zejména informatického základu. Navazující předměty oborové specializace jsou zaměřeny na pokročilé využití informatiky z pohledu statistického, podnikového, bezpečnostně informačních systémů i programovacích a rozhodovacích metod. V bloku předmětů povinně volitelných a výběrových si student doplňuje studijní zaměření podle svých zájmů a priorit. Skladba předmětů vychází z potřeb praxe. Důraz je kladen na aktivní formy studijního procesu, které vedou k získání praktických dovedností studentů v oblasti využití metod aplikované informatiky a práci s moderní výpočetní technikou v souladu s nejnovějšími trendy v této oblasti.

Studium uvedeného oboru je tříleté a lze ho studovat v prezenčním studiu i ve studiu kombinovaném.

Státní závěrečná zkouška:

Student musí obhájit bakalářskou práci (zadání ve druhém roce studia) a složit státní závěrečnou zkoušku z předmětů:

  • Ekonomie (zahrnuje předměty : Mikroekonomie, Makroekonomie)
  • Ekonomická informatika (zahrnuje předměty: Algoritmy a datové struktury I, Podnikové informační systémy, Databázové systémy I)
  • Podnikové finance (zahrnuje předměty: Finance podniku I, Finanční účetnictví I)
  • Aplikace výpočetní techniky (zahrnuje předměty: Objektově orientované programování, Projektování informačních systémů)


Studijní program: Aplikovaná matematika
Studijní obor: Finanční a pojistná matematika

Základní charakteristika studijního oboru:

Cílem oboru je vychovat absolventy s rošířenými znalostmi a především dovednostmi v oblasti ekonomiky, kteří se mohou okamžitě uplatnit ve sféře finančních a pojišťovacích aplikací (banky, pojišťovny, firmy zabývající se finančním poradenstvím, penzijní a investiční fondy apod.). Absolvent má rozvinuté abstraktní myšlení nezbytné k formulaci a řešení konkrétních problémů spojených s využitím výpočetní techniky ve finančním a pojišťovacím sektoru. Po ukončení studia je schopen pokračovat i v navazujícím magisterském studiu na různých vysokých školách nebo se uplatní v praxi ve sféře ekonomické, finanční či informatické.

Bakalářský studijní obor Finanční a pojistná matematika zajišťuje studentům v povinné části studia znalosti všeobecného ekonomického, matematicko-statistického a informatického základu potřebného pro následující studium finanční a pojistné matematiky. Obor je určen pro studenty, kteří se zajímají o matematiku a její aplikaci v hospodářské a finanční sféře. Cílem oboru je seznámit studenty se základy finanční a pojistné matematiky a rovněž se základními matematickými a ekonomickými disciplínami, z nichž oba tyto obory vycházejí. V bloku předmětů povinně volitelných a výběrových si student doplňuje studijní zaměření podle svých zájmů a priorit. Skladba předmětů vychází z potřeb praxe. Důraz je kladen na aktivní formy studijního procesu, které vedou k získání praktických dovedností studentů v oblasti využití metod aplikované ekonomiky, financí a informatiky a práci s moderní výpočetní technikou v souladu s nejnovějšími trendy v této oblasti.

Studium uvedeného oboru je tříleté a lze ho studovat v prezenčním studiu i ve studiu kombinovaném.

Státní závěrečná zkouška:

Student musí obhájit bakalářskou práci (zadání ve druhém roce studia) a složit státní závěrečnou zkoušku z předmětů:

  • Ekonomie (zahrnuje předměty : Mikroekonomie I, Makroekonomie I)
  • Finanční a pojistná matematika (zahrnuje předměty: Finanční matematika, Pojistná matematika)
  • Finance (zahrnuje předměty: Finance podniku I, Finanční účetnictví I)
  • Analýza ekonomických dat a rozhodování (zahrnuje předměty: Statistické modelování a analýza časových řad, Rozhodovací modely, Ekonometrie)
Aktualizace dne 1.3.2018,   webmaster: holoub(at)ef.jcu.cz

© Katedra aplikované matematiky a informatiky